SOLAR DECATHLON CHINA

CACTUS HOUSE,

CHINA

תכנון ועיצוב בית מאופס אנרגיה. המבנה הינו חלק מתחרות בינלאומית לבנייה הירוקה, המתקיימת בעיר "DEZHOU" בסין. בתחרות מתמודדים 20 מדינות, ביניהם, ישראל. תכנון ועיצוב הפרויקט מתבססים על יישומי טכנולוגיה של "בית חכם", המייצר יעילות אנרגטית, אקטיבית ופסיבית, עקרונות עיצוביים והנדסיים המהווים כבסיס לפרויקט ולקונספט - בית הקקטוס.

 

הקונספט והתכנון נלקחו מהשראת הקיבוץ ומתבססים על כלכלה שיתופית, הפחתת עלויות, שיתוף משאבים, בנייה על פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה ושימוש במערכות טכנולוגיות החדישות ביותר כיום. 

התכנון מתבסס על מחקר בתרבות הסינית, דרכי המחיה ושילוב מערכות ניידות של שינה ועבודה, שילוב חקלאות אורבנית.

בחקלאות ישנו דגש על הרגלי אכילה, גידולים, קירות ורטיקלים וחממות מנבטות. 

תכנון ועיצוב הבית יוצרים יחד שילוב מנצח בין הכפר לעיר וההכרה בתרבות הסינית המתבטא באלמנטים העיצוביים בבית. 

© Sapir Rismani Interior Design