HOLON

FOLLOW ME,

HOLON

בית הספר הדמוקרטי בחולון, בשת"פ עם עיריית חולון

תכנון ועיצוב בית הספר הדמוקרטי בחולון.

הקונספט העיצובי נבע בהתאם לצרכי הלקוח.

יצירת מקום התכנסות חדש בבי"ס אשר ישמש לטקסטים,

הרצאות ולשיעורים מחוץ לכיתה ולמגוון רחב של אפשרויות.

עיצוב ותכנון החלל נבע בהשראת הטבע, אשר הרעיון הינו הכנסת הטבע פנימה ויצירת תרבות לימודית חדשה. עיקרון התכנון נעשה ע"י יצירת אלמנט בגאומטריה חופשית אשר חודר את הגאומטריה האורתוגונלית ומשתנה בהתאם לצרכים, מתחיל כרצפה והופך לישיבה ולקו העוטף את המבניות החדשה הנוצרה בבי"ס

© Sapir Rismani Interior Design