TEL AVIV

CROSSTAINER,

TEL AVIV

בשת"פ עם ישראמרין

זכייה במקום הראשון

תכנון מערך מכולות המייצרים מקומות מפגש חדשים עבור הקהילה בשכונת שפירא בתל אביב. הקונספט העיצובי נבע מהצורך לאחד בין תושבי השכונה, ו"לבטל" את החצר החוצה בין המבנים החדשים והמודרניים השייכים לאוכלוסיה הצעירה, הניצבים בצד אחד של החצר, לבין המבנים הישנים והמוזנחים של האוכלוסייה הוותיקה אשר נמצאים בצידה השני של החצר.

מטרת התכנון העיצובי נבע מהרעיון ליצור אינטראקציה ומגע בין שני הצדדים ע"י חציית המכולה ויצירת רחובות החוצים אותה.

© Sapir Rismani Interior Design